Jak se měří výkon

Před měřením výkonu je automobil z důvodu bezpečnosti obsluhy pevně připevněn upínacími popruhy k samotné válcové zkušebně. Na zkušebně je maximálně využíván výkon a proto je dalším nezbytným krokem zahřátí motoru na jeho provozní teplotu. Před chladič a sání motoru je umístěn výkonný ventilátor pro zajištění chlazení motoru a přísun požadovaného objemu vzduchu do motoru. Dále je zároveň zajištěno dostatečné odsávání výfukových spalin motoru. Poté je provedena kalibrační zkouška a je přistoupeno k samotnému měření výkonu, které je prováděno od spodního po horní rozsah otáček daného motoru. 

Výsledek měření


fabia3 valce mala.jpgAčkoli je vozidlo vždy bezpečně ukotveno, jede velmi vysokou rychlostí, která dosahuje v některých případech přes 250 km/hod. Protože se technik při prováděném měření musí stoprocentně soustředit na vykonávanou práci, je při měření výkonu omezen přítomný počet osob na nezbytné minimum. Z důvodu bezpečnosti proto není přítomnost zákazníka v žádném případě možná. Zákazník se nemusí bát, že by přišel o možnost vidět svůj vůz v akci. Průběh z měření je možné sledovat na obrazovce online a zaznamenat na videozáznam, který rádi poskytneme na CD spolu se zálohou softwaru.

Nejdůležitější je ale samozřejmě hlavně protokol z měření. Součástí protokolu je nejen údaj o maximálním dosaženém výkonu, ale také křivka průběhu výkonu, na které je možné pozorovat hodnoty v průběhu celého spektra otáček. Při porovnávacím měření je v grafu vidět křivka kroutícího momentu a výkonu a to jak před úpravou, tak i po úpravě. 

Z kapacitních důvodů standardně provádíme měření pouze po úpravě, tak abychom dokladovali skutečný výkon vozu. Toto měření je zdarma. V případě porovnávacího měření jsou provedeny dva měřící testy, jeden před a druhý po úpravě, kdy je z grafu patrný přesný rozdíl nárůstu výkonu s originálním i upraveným softwarem, tedy nejen koncový výkon po úpravě. Měření před úpravou, ze kterého vzniká porovnání, je v případě zájmu možné doobjednat.

graf-mereni-tdi.jpg