Válcová zkušebna výkonu PowerTEC

valcova-zkusebna-4x4-06.jpgJsme vybaveni jediným existujícím prototypem válcové zkušebny výkonu, která nám byla dle našich požadavků navržena a postavena na míru. Díky mnohaletým zkušenostem získaným při ladění motorů automobilů jsme zjistili, že žádná běžně prodávaná válcová zkušebna nesplňuje všechny parametry, které bychom od ní očekávali. A proto jsme si nechali postavit stolici, která přesně splňuje naše požadavky.

Námi používaná válcová zkušebna tedy nabízí:

  • měření výkonu vozidel s jednou nebo oběma hnanými nápravami
  • pevné propojení přední a zadní nápravy - tedy i u vozidel s jednou hnanou nápravou se točí obě nápravy - jako na silnici
  • měření s nízkou nebo vysokou zátěží - možnost simulace vysokého zatížení a testování vozu ve stížených podmínkách jako při jízdě do kopce 
  • simulátor jízdy s rostoucím náporem vzduchu při zvyšující se rychlosti
  • aplikaci atmosferických korekcí dle normy ISO sledovaných pomocí externí meteostanice (tlak vzduchu, teplota vzduchu)

Proč spojené nápravy?

Nevýhodou většiny válcových zkušeben 4x4 je fakt, že nemají jednotlivé nápravy propojeny mezi sebou. Mezi takové zkušebny patří i známá MAHA LPS 3000 4x4. Taková válcová zkušebna se u automobilů s jednou hnanou nápravou chová jako jednonápravová, tzn. druhá náprava vozidla se při testu netočí. U některých typů automobilů je tato skutečnost velmi problematická.

Moderní automobily mají implementovány systémy elektronické stabilizace ESP nové generace. Tyto systémy nelze zcela vyřadit. I při deaktivaci ESP pomocí příslušného tlačítka na přístrojové desce zůstává tento systém částečně v provozu a při vysokých rychlostech může částečně ponižovat výkon vozidla. Takové vozy jsou pak na jednonápravové zkušebně něměřitelné, resp. ukazují nižší výkon, než jaký vozidlo skutečně na silnici má.

Pouze dvounápravová válcová zkušebna s pevně propojenými nápravami dokáže změřit výkon tak, jako kdyby vozidlo jelo po silnici. 

Výkonná vzduchotechnika

valcova-zkusebna-4x4-04.jpgBěhem mnoha let naší práce se nám na válcové zkušebně vystřídalo mnoho typů vozidel. Během této doby jsme zjistili, že dostatečný přívod vzduchu je pro přesnost měření velmi klíčový.

Vozidlo při jízdě na silnici ve vysoké rychlosti nasává daleko větší objem vzduchu, než vozidlo stojící v místnosti na válcové zkušebně. Zatímco proudění vzduchu na silnici probíhá automaticky, na zkušebně výkonu je nutné před automobil vzduch uměle dodávat. Nejde navíc jen o samotný objem vzduchu, ale také o jeho teplotu. Již při teplotě vzduchu 20°C výrazným způsobem začíná klesat výkon vozidla. Vzduch v místnosti se navíc od jedoucího automobilu rychle ohřívá.

Dostatek vzduchu je nutné zajistit přívodem čerstvého vzduchu ve vysokém objemu. Naše válcová zkušebna je vybavena 3 zdroji čerstvého vzduchu a to následovně:

  • čelní axiální ventilátor s výkonem 36000m3/h
  • doplňkový radiální ventilátor pro chlazení motoru s výkonem 10600m3/h
  • dodatkový simulátor rostoucího proudění vzduchu s výkonem až 10000m3/h s možnosti míření na intercooler a sání
  • celková kapacita proudění vzduchu je tedy až 56600m3/h 
  • součástí vzduchotechniky je i dvojice výkoných středotlakých ventilátorů pro odsávání spalin mimo měřící pracoviště

Bohužel, dost často se můžete na zkušebnách výkonu setkat s velmi málo výkonnými axiálními ventilátory s nízkým objemem vzduchu, které způsobují velmi nepřesné měření, zejména ve vyšších otáčkách.

FOTOGALERIE

fabia3 valce mala.jpg

valcova-zkusebna-4x4-07.jpg

valcova-zkusebna-4x4-01.jpg

valcova-zkusebna-4x4-02.jpg